teatru

Afișe Teatrale din colecția Bibliotecii Academiei Române Filiala Cluj

           

            In centrul atenției expoziției organizate cu ocazia Zilelor Culturale Maghiare din Cluj se află de data aceasta afișele teatrale care ni se dezvăluie sub mai multe aspecte dintre care unul se referă la o etapă mai nouă a culturii teatrale (1792-1842) iar un al doilea la un tip specific de publicație.

           Cele două aspecte se și leagă. Secolul al 18-lea este epoca în care în Europa se extinde folosirea afișelor teatrale tipărite pe o arie mai largă. Aceste tipărituri distribuite destinatarilor uneori chiar familiilor nobilimii care susținea mișcarea teatrală au oferit și oferă informații prețioase privind viața trupelor de teatru (inclusiv deplasările în regiune).                                                                                                                                                     

         Variantele tipărite ale afișelor teatrale timpurii redactate în Transilvania în limba maghiară sunt legate de mișcarea de înnoire a limbii și indirect de formarea identității individuale și colective. Există și unele exemplare în două limbi (maghiară și germană). Primul spectacol transilvănean în limba maghiară dat de o trupă recunoscută de către oficialitățile epocii habsburgice a avut loc la Cluj în data de 17 decembrie 1792 (în sala Palatului Rhédey, azi sediul Societății Muzeului Ardelean). Ulterior din considerente financiare s-au folosit alte săli din centrul orașului iar din martie 1821 spectacolele au avut loc în clădirea teatrului în strada care astăzi poartă numele lui Mihail Kogălniceanu. Repertoriul format la Cluj a fost dus apoi și publicului mai larg, la Târgu Mureș, la Oradea, la Debrețin etc. Afișele teatrale aflate la Cluj, la Biblioteca Academiei, se păstrează în trei coligate și se referă aproape exclusiv la spectacole care au avut loc la Cluj. Dintre acestea cea mai veche a fost tipărită de către Martin Hochmeister în ianuarie 1793 iar ultimul din expoziția noastră, în ultimele zile ale anului 1842. Am expus un număr de aproximativ 40 de afișe (dintre care 3 în original). Începând cu anul 1800 sunt publicate de către tipografia Colegiului Reformat din Cluj.                                                              

            Materialul lor este unul efemer (hârtia). Totuși aceste foi păstrate ca prin miracol până în zilelele noastre arată ce fel de spectacol va fi prezentat , unde, când și de către care trupă. Se pot identifica prin ajutorul lor invitații de artiști, spectacole-premiu (pentru adunarea de subvenții pentru câte un actor), spectacole festive și chiar spectacole cu scop de binefacere. Se remarcă o intenție specifică de a comunica – expeditorul fiind trupa în cauză, directorul sau câte un artist, iar destinatarul publicul. Se comunică astfel și prin note aparte. Amintim un alt moment important în istoria teatarului maghiar din Cluj care nu se poate documenta din aceste colecții: inaugurarea clădirii teatrului maghiar în martie 1821. Dezvoltarea scenografiei pe aceste scene a fost influențată de către autori ca August Kotzebue dar și de reprezentanții clasicismului german, Lessing, Schiller și Goethe. Afișele arată că teatrul profesional de expresie maghiară a fost prezent la Cluj din 1793 și că sub îndrumarea câtorva directori de teatru activitatea teatrală s-a realizat la un nivel artistic înalt. Publicul teatral clujean s-a format datorită acestor decenii de spectacole dintre cele mai variate: tragedie, piesă sentimentală, comedie.                                                                                                                                                                       

            În realizarea acestei expoziții au colaborat următoarele instituții: Biblioteca Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. Multumiri ca și personal revin lui  Másody Ildikó, Bogdan Crăciun, Luminița Cristea (Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca) respectiv doamnei Melinda Mitu (Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei).